Cho thuê xe

CHO THUÊ XE ĐẠP

– Số lượng thuê: không hạn chế
– Tất cả là xe mới từ 80% trở lên và được bảo dưỡng định kỳ.
– Không tính tiền thuê xe đạp của hướng dẩn (bike guide)
– Giảm giá 5% nếu thuê từ 10 chiếc trở lên
– Giảm giá 10% nếu thuê từ 100 chiếc (vui lòng chốt Hợp đồng trước 10 ngày)
– Thuê lẻ: Để lại CMND + đặt cọc 200.000/chiếc hoặc thanh toán tương đương giá trị xe.
– Thuê trên 10c: Đặt CMND + Tạm ứng 50% Tổng giá thuê + Hợp đồng thuê xe

CHO THUÊ XE MÁY

– Số lượng thuê: không hạn chế
– Tất cả là xe mới từ 80% trở lên và được bảo dưỡng định kỳ
– Không tính tiền thu hướng dẩn (bike guide)
– Giảm giá 5% nếu thuê từ 10 chiếc trở lên
– Giảm giá 10% nếu thuê từ 100 chiếc (vui lòng chốt Hợp đồng trước 10 ngày)
– Thuê lẻ: Để lại CMND + đặt cọc tương đương giá trị xe
– Thuê trên 10c: Đặt CMND + Đặt cọc + Hợp đồng thuê xe